Trang Chủ / Bitex Khánh Vũ

Bitex Khánh Vũ

Bitex Khánh Vũ

Tháng Bảy, 2019

 • 18 Tháng Bảy

  KHẢO SÁT HÀM SỐ: CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI ĐỒ THỊ THƯỜNG GẶP

  Khảo sát hàm số hiện đang là chuyên đề có số lượng câu nhiều nhất trong đề thi trung học phổ thông quốc gia (chiếm hơn 10 câu trong tổng số 50 câu) nhờ độ đa dạng về câu hỏi và độ phân hoá cụ thể từ nhận biết đến …

 • 18 Tháng Bảy

  KHẢO SÁT HÀM SỐ: ĐỒ THỊ CỦA HÀM PHÂN THỨC

  Khảo sát hàm số hiện đang là chuyên đề có số lượng câu nhiều nhất trong đề thi trung học phổ thông quốc gia (chiếm hơn 10 câu trong tổng số 50 câu) nhờ độ đa dạng về câu hỏi và độ phân hoá cụ thể từ nhận biết đến …

 • 18 Tháng Bảy

  KHẢO SÁT HÀM SỐ: ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ BẬC BỐN TRÙNG PHƯƠNG

  Khảo sát hàm số hiện đang là chuyên đề có số lượng câu nhiều nhất trong đề thi trung học phổ thông quốc gia (chiếm hơn 10 câu trong tổng số 50 câu) nhờ độ đa dạng về câu hỏi và độ phân hoá cụ thể từ nhận biết đến …

 • 18 Tháng Bảy

  KHẢO SÁT HÀM SỐ: ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ BẬC BA

  Khảo sát hàm số hiện đang là chuyên đề có số lượng câu nhiều nhất trong đề thi trung học phổ thông quốc gia (chiếm hơn 10 câu trong tổng số 50 câu) nhờ độ đa dạng về câu hỏi và độ phân hoá cụ thể từ nhận biết đến …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết