Trang Chủ / TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn

BQT Toán Casio
 • nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009).
 • nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011).
 • nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013).
 • Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM về Hình học cao cấp (ĐH), Lý thuyết Liên thông, Tôpô Đại số  và K-lý thuyết (Cao học).

Tháng Mười Một, 2019

 • 8 Tháng Mười Một

  Tìm số tự nhiên mà lập phương có tận cùng là 1111

  Lấy ví dụ câu 5 đề thi chọn đội tuyển TP HCM năm học 2015-2016 Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho lập phương của nó có tận cùng là 4 chữ số 1. Gợi ý: Ta có nhận xét có duy nhất một chữ số mà lập phương …

 • 8 Tháng Mười Một

  Tìm nghiệm nguyên của một phương trình bậc hai theo hai biến

  Ta lấy ví dụ trong câu 6 đề thi chọn đội tuyển TP HCM năm học 2015-2016. Tìm tất cả các cặp số nguyên dương $x, y$ thỏa phương trình $$x^2+2y=y^2+8x+874$$  Gợi ý: Phương trình có thể được viết: $$(y-1)^2=(x-4)^2-889$$ Do đó điều kiện cho $x>0$ là $x \geqslant 4+\sqrt{889}\approx …

 • 6 Tháng Mười Một

  LẬP BẢNG TÌM GTLN VÀ GTNN TRÊN CASIO FX 580VNX

  Ví dụ sau đây chọn Câu 10 trong Đề thi chọn đội tuyển TPHCM năm học 2015-2016: Tìm gần đúng (chính xác đến 4 chữ số thập phân) GTNN của hàm số$$y=\dfrac{1.2x+5.9}{\sqrt{2.3x-7.4}}$$ Cài đặt bảng với chế độ một hàm số để tận dụng 45 giá trị. Bấm Menu 8 …

 • 5 Tháng Mười Một

  BÀI GIẢI KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN TP.HCM NĂM 2015

  Câu 1: Tìm số tự nhiên $x$ nhỏ nhất có 10 chữ số, biết $x$ chia cho 17 có dư là 5, chia cho 29 có dư là 11 và chia cho 43 có dư là 25. Gợi ý: Các thầy cô dạy đội tuyển có thể có lời giải …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết