Trang Chủ / Bitex Ngọc Hiền

Bitex Ngọc Hiền

Bitex Ngọc Hiền

Tháng Năm, 2020

Tháng Tư, 2020

Tháng Hai, 2020

  • 12 Tháng Hai

    MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ DÀNH CHO LỚP 6 (PHẦN 2)

    Tiếp nối bài viết “MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ DÀNH CHO LỚP 6 (PHẦN 1)”. Trong Phần 2 này, Diễn đàn Toán Casio tiếp tục đề cập đến một số bài toán thực tế lớp 6 Bài 4 Lớp 6A có 40 học sinh xếp loại học lực ở …

  • 11 Tháng Hai

    MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ DÀNH CHO LỚP 6 (PHẦN 1)

    Hiện nay, chương trình Toán THCS đang đẩy mạnh các bài toán thực tế nhằm đánh giá năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh. Trong bài viết này, Diễn đàn Toán Casio sẽ đưa ra một số bài toán thực tế liên quan đến các phép toán phân số dành cho các bạn học sinh lớp 6

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết