Trang Chủ / Bài Viết / Toán THCS / HSG Casio THCS / KĨ THUẬT TÌM THƯƠNG VÀ DƯ CỦA MỘT PHÉP CHIA CÓ TRÊN 10 CHỮ SỐ TRÊN MÁY TÍNH CASIO FX-580VN X

KĨ THUẬT TÌM THƯƠNG VÀ DƯ CỦA MỘT PHÉP CHIA CÓ TRÊN 10 CHỮ SỐ TRÊN MÁY TÍNH CASIO FX-580VN X

Ở bài viết trước ta có thể sử dụng tính năng đồng dư để tính toán những số nhỏ. Tuy nhiên máy sẽ gặp hạn chế khi tính toán những bài toán phức tạp nhiều hơn 10 chữ số. Bài viết ngày hôm nay sẽ giải quyết vấn đề trên.

Ví dụ: Tìm thương và dư của phép chia số $100220033004$ cho số $4005$.

Do số quá lớn không thể tính toán đồng dư được nên ta có thể tách số bị chia như sau:
$100220033004=10022003.10^4+3004$
Sau đó lưu các số này và số chia vào các ô nhớ:

Từ đây, ta bắt đầu thủ thuật bằng cách lấy $ A \bmod x $

Như vậy
\begin{align}
10022003&=2502.4005+1493 \\
\Rightarrow {{10022003.10}^{4}}&={{2502.4005.10}^{4}}+{{1493.10}^{4}} \\
\Rightarrow 100220033004&={{2502.4005.10}^{4}}+{{1493.10}^{4}}+3004
\end{align}
Giờ ta chỉ việc tìm phần dư của số $ {{1493.10}^{4}}+3004 $ với $ 4005 $

(do máy tính đã thực hiện thao tác đồng dư trước đó nên phần dư đã được lưu vào $ F $)

Do đó
\begin{align}
{{1493.10}^{4}}+3004&=3728.4005+2364 \\
\Rightarrow 100220033004&={{2502.10}^{4}}.4005+3728.4005+2364 \\
&=25023728.4005+2364
\end{align}
Vậy thương và dư của phép chia lần lượt là $ 25023728 $ và $ 2364 $.

Ví dụ: Tìm thương và dư của phép chia số $10022003300440055006$ cho số $ 6007 $.

Đầu tiên, ta tách số bị chia ra thành các số: $10022003|3004|4005|5006$. Sau đó lưu số này vào các ô nhớ như sau:

Sau đó, ta lần lượt thực hiện các phép tính:

Vậy thương của phép chia là $ 1668387431403371 $ và dư của phép chia là $ 5409 $.

Những thủ thuật trên có lẽ đã làm cái máy tính Casio fx-580VNX mạnh hơn. Tuy nhiên, nhờ vào tính năng tự động lưu nghiệm trên máy tính Casio fx-580VNX và một số lí thuyết về đồng dư, ta có thể sử dụng nó để tính đồng dư của một số có số mũ lớn, tất cả sẽ có trong bài viết tiếp theo. Các bạn nhớ đón đọc bài viết tiếp theo nhé.

Các kỹ thuật khác:

Giải quyết những bài toán đồng dư

Tìm thương và dư của phép chia có sử dụng vòng lặp

Tìm chữ số tận cùng bằng kỹ thuật đồng dư

Vũ Nhân Khánh

About Bitex Khánh Vũ

Bitex Khánh Vũ

Bài Viết Tương Tự

HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC (TIẾP THEO)

Nhắc lại bài toán: Cho tam giác  $ABC$   có cạnh $AB=5.7 ; BC=8.3, CA=7.6$. Đường …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết