Trang Chủ / Chưa Phân Loại / Sử dụng chức năng TABLE giải toán giao thoa ánh sáng – Đề ĐH 2009

Sử dụng chức năng TABLE giải toán giao thoa ánh sáng – Đề ĐH 2009

Đề bài: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 mm đến 0,76mm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 mm còn có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác?

A. 3                                       B. 8                                          C. 7                                            D. 4

Bài giải:

\(k\lambda =k_{1}\lambda _{1}\Rightarrow \lambda =\frac{k_{1}\lambda _{1}}{k}\)

Điều kiện: \(0,38\mu m\leqslant \lambda \leqslant 0,76\mu m\)

Sử dụng chức năng Table

Nhập hàm số \(\frac{4\times 0,76}{x}\)

Start:1; End: 10; Step: 1

Ta có kết quả ghi vào bảng như sau:

So sánh với điều kiện, ta chọn 4. Vậy đáp án D. 

About casiobitex

Casiobitex

Bài Viết Tương Tự

TỔNG HỢP NHANH HAI PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG TRÊN CASIO fx 580VNX

Bài viết trình bày Diễn cách sử dụng Casio fx 580VNX để tổng hợp hai phương trình dao động nhằm giúp các bạn thực hiện nhanh, chính xác bài toán trên.

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết