Trang Chủ / Chưa Phân Loại / Sử dụng chức năng TABLE giải toán giao thoa ánh sáng – Đề ĐH 2011

Sử dụng chức năng TABLE giải toán giao thoa ánh sáng – Đề ĐH 2011

Đề bài: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn phát ánh sáng gồm các bức xạ đơn sắc có bước sóng trong khoảng 0,40 μm đến 0.76 μm. Trên màn, tại điểm cách vân trung tâm 3,3 mm có bao nhiêu bức xạ cho vân tối?
A. 6                    B. 4                          C. 3                   D. 5

Bài giải:

x=\frac{\left ( k+1 \right )\lambda .D}{a}\Rightarrow \lambda=\frac{ax}{\left ( k+1 \right )D}

Điều kiện: 0,4\mu m\leqslant \lambda\leqslant 0,76\mu m

Ww7
Nhập hàm số: \frac{2\times 3.3}{2x}=
Start: 1; End: 10; Step: 1 =
Ta có kết quả ghi vào bàng như sau:
So với điều kiện, ta nhận 4. Vậy chọn B.

 

About casiobitex

Casiobitex

Bài Viết Tương Tự

SO SÁNH NHANH 2 DÒNG MÁY CASIO FX-580VNX VÀ FX-570EX (PHẦN 1)

Ra đời gần như cùng một thời điểm và là đời mới nhất của máy …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết