Trang Chủ / Bài Viết / Toán THCS / HSG Casio THCS / TÌM SỐ TỰ NHIÊN MÀ LẬP PHƯƠNG CÓ TẬN CÙNG LÀ 4 SỐ CHO TRƯỚC

TÌM SỐ TỰ NHIÊN MÀ LẬP PHƯƠNG CÓ TẬN CÙNG LÀ 4 SỐ CHO TRƯỚC

Lấy ví dụ câu 5 đề thi chọn đội tuyển TP HCM năm học 2015-2016

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho lập phương của nó có tận cùng là 4 chữ số 1.

Gợi ý:

 1. Ta có nhận xét có duy nhất một chữ số mà lập phương bằng 1 đó là số 1.
 2. Xét số có hai chữ số với chữ số đơn vị là 1 và lập phương số đó ta có duy nhất một số mà lập phương của nó có tận cùng là 11 đó là số 71:   
 3. Xét số có ba chữ số với chữ số chục là 7 và đơn vị là 1 và lập phương số đó
  ta có duy nhất một số mà lập phương có tận cùng 111, đó là số 471:
 4. Xét số có bốn chữ số với chữ số trăm là 4, chữ số chục là 7 và đơn vị là 1 và lập phương số đó, nhận xét rằng $(471+1000x)^3=471^3+3\times 471^2\times 1000x+ 3\times (1000x)^2\times 471+(1000x)^3$ nên ta chỉ xét bộ phận $471^3+3\times 471^2\times 1000x$ kết quả 
 5. Vậy số cần tìm là 8471.

Lưu ý dành cho GV phụ trách đội tuyển:

 • Trong các bảng trên ta đều chọn phạm vi là
 • Các hằng đẳng thức

$(1+10x)^3=1^3+3\times 10x +3(10x)^2+(10x)^3$

$(71+100x)^3=71^3+3\times 71^2\times 100x+3\times (100x)^2\times 71+(100x)^3$

$(471+1000x)^3=471^3+3\times 471^2\times 1000x+ 3\times (1000x)^2\times 471+(1000x)^3$

cho ta nhận xét rằng các số $1^3, 71^3, 471^3$ bảo lưu được các chữ số 1 tận cùng cho phép lập phương tiếp theo. 

 • Ta tiếp tục theo tiến trình này 

$(8471+10000x)^3=8471^3+3\times 8471^2\times 10000x+ \dots$

vì $8471^3=5428671111$ nên ta muốn tìm $x \in \{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ sao cho chữ số đơn vị của phép tính $3\times 8471^2x$ là chữ số 4.  

Vậy số tự nhiên nhỏ nhất mà lập phương của nó có tận cùng là 5 chữ số 1 là số 88471 và $88471^3=6924729425$11111

 • Ta muốn tìm $x \in \{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ sao cho chữ số đơn vị của phép tính $3\times 88471^2x$  là chữ số 6

  Với $x=1$ ta có

  Với ta có

  $x=2$ là số cần tìm.

Vậy số tự nhiên nhỏ nhất mà lập phương của nó có tận cùng là 6 chữ số 1 là số 288471.

$$288471^3=24005263647111111$$

HẾT

About TS. Nguyễn Thái Sơn

BQT Toán Casio
 • nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009).
 • nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011).
 • nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013).
 • Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM về Hình học cao cấp, Lý thuyết Liên thông, Tôpô Đại số  và K-lý thuyết.

Bài Viết Tương Tự

MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ DÀNH CHO LỚP 6 (PHẦN 1)

Hiện nay, chương trình Toán THCS đang đẩy mạnh các bài toán thực tế nhằm đánh giá năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh. Trong bài viết này, Diễn đàn Toán Casio sẽ đưa ra một số bài toán thực tế liên quan đến các phép toán phân số dành cho các bạn học sinh lớp 6

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết